Törvények

2/1988. (V. 19.) IM rendelet az igazságügyi szakértőkről

2005. május 23. (2005. XLVII. tv.) Az igazságügyi szakértői tevékenységről

2005. május 23. (2005. XLVIII. tv.)
Az igazságügyi szakértő nem peres eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben
a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

53/1993. (IV. 2. ) Korm. rendelet az igazságügyi szakértőkről

Az Igazságügyi Szakértői Tevékenység ETIKAI KÓDEXE

Az igazságügyi szakértővé válás szabályai